Θεολογικά μελετήματα


Δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα του Νικολάου Γ. Τσιρέβελου.

Για να δείτε κάθε κείμενο πατήστε τον τίτλο του.


Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο τουΑρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου (περιεχόμενα της μελέτης που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 250)